cropped-bond-brutal-gym.png

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Brutal Gym, Nederland, Leyweg 533G, 2545 GG Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74295101.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een Brutal Gym abonnement hebt, een Brutal Gym abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brutal Gym willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Brutal Gym uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brutal Gym. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Brutal Gym verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Brutal Gym, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

GEGEVENS VAN ONZE LEDEN

Wanneer je lid bent bij Brutal Gym, kun je de app heel eenvoudig installeren en inloggen met jouw bestaande lidmaatschap inlog gegevens. De volgende gegevens worden vervolgens automatisch geüpload in de app (de gegevens die je normaal gesproken opgeeft bij inschrijving): Naam, leeftijd, geslacht, land, taal, contact gegevens, soort lidmaatschap, lid nummer en pas nummer, reserveringen en club bezoeken.

BRUTAL GYM APP

Onze app heeft tot doel om onze leden te ondersteunen en helpen in het behalen van hun fitness doelen, hen een self-service tool te bieden voor het managen van hun lidmaatschap, het maken van reserveringen en om leden te informeren over hun club, onze diensten en producten. Nadat je een app account hebt aangemaakt, kun je deze zelf personaliseren als je dat wenst, afhankelijk van jou doelen. We kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens onderscheiden in onze app:

GEGEVENS OM EEN APP ACCOUNT TE KUNNEN AANMAKEN

Wanneer je lid bent bij Brutal Gym, kun je de app heel eenvoudig installeren en inloggen met jouw bestaande lidmaatschap inlog gegevens. De volgende gegevens worden vervolgens automatisch geüpload in de app (de gegevens die je normaal gesproken opgeeft bij inschrijving): Naam, leeftijd, geslacht, land, taal, contact gegevens, soort lidmaatschap, lid nummer en pas nummer, reserveringen en club bezoeken.

ANALYSES

We analyseren het gebruik van de app om de functionaliteit, personalisatie en veiligheid steeds te blijven verbeteren. Daarnaast analyseren wij ook voor onze eigen marketing doeleinden. Voor de analyses maken wij gebruik van een uniek identificatie nummer die alleen interpretabel is voor Brutal Gym en wij maken daarbij verder geen gebruik van algemene identificatie zoals device data/IMEI. Brutal Gym deelt of verkoopt geen persoonsgegevens van app gebruikers met derde
partijen. De persoonsgegevens in de app worden 2 maanden na beëindiging van het lidmaatschap gewist. Je kunt je instellingen, persoonlijke informatie, marketing instellingen te allen tijde aanpassen in de privacy setting van de app. Zie voor meer informatie over jou privacy rechten het laatste deel van dit statement.

CAMERA TOEZICHT

Wij hebben camera’s in en rond onze club. Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen. 

TOEGANGSFRAUDE

Brutal Gym heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat het niet
toegestaan is een ander persoon illegaal toegang te verlenen tot de club door hem of
haar mee te laten lopen door de tourniquet. Hiervoor wordt een boete (de waarde
van een dagpas) in rekening gebracht of bij herhaling kan het lidmaatschap worden
beëindigd. Bij de tourniquets hangen speciaal hiervoor toegeruste camera’s die
toegangsfraude herkennen. In geval van registratie van fraude door de camera,
worden de beelden altijd door een daartoe bevoegde medewerker gecontroleerd om
vast te stellen of toegangsfraude zich heeft voorgedaan. De overtreding wordt
geregistreerd op naam van de houder van het pasnummer en diegene ontvangt van
ons een mail met het verzoek de boete te voldoen in de kiosk. Je hebt daarbij altijd
het recht om inzage te vragen in het betreffende fotomoment, maar je bent wel zelf
verantwoordelijkheid om de andere persoon op de foto te informeren of toestemming
te vragen. Op verzoek kan de foto ook geanonimiseerd (geblurde gezichten) worden
toegezonden. Na betaling van de boete, of beëindiging van het lidmaatschap, wordt
de foto na 28 dagen verwijderd. Het opvragen van de foto kan via het volgende
mailadres: info@Brutal Gym.nl

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt.
Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de
webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige
locatie of een telefoonnummer.

SOCIAL MEDIA

Brutal Gym maakt gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram met een
eigen profielpagina. Via deze kanalen kun jij Brutal Gym volgen en reageren op onze
communicatie uitingen. Het privacy beleid van het betreffende social media platvorm
is daarop van toepassing. Je kunt ook contact met ons opnemen via een prive
bericht bijvoorbeeld als je vragen hebt of problemen ervaart met jou lidmaatschap.
Deze prive berichten worden beantwoord door onze medewerkers en verloopt via
ons ledensysteem, zodat alle communicatie met onze leden gecentraliseerd is.
Persoonlijke gegevens bijvoorbeeld omtrent jouw lidmaatschap worden alleen met
jouw gecommuniceerd via deze prive berichten en nooit via publieke berichten. Wij
maken geregeld foto’s en filmpjes tijdens trainingen. Bij het aangaan van een
overeenkomst met Brutal Gym, geef je automatisch akkoord dat wij deze beelden
mogen delen. Het kan dus zijn dat je te zien bent op onze social media kanalen of op
onze website. Wil je dit niet of wil je niet dat je kind op beeld te zien is? Geef dit dan
vooral aan. Wij zullen de foto’s dan niet plaatsen. Ook als u beeldmateriaal tegen
komt waar u het niet mee eens bent, verwijderen wij dit onmiddelijk.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?

Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag
voor is. De volgende grondslagen zijn er:
• wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd
weer ingetrokken worden;
• het uitvoeren van de overeenkomst die je met Brutal Gym bent aangegaan;
• het nakomen van een wettelijke verplichting van Brutal Gym;
• ter bescherming van vitale belangen van jou;
• voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brutal Gym.

DIENSTVERLENING

Brutal Gym verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren.
Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de clubs van
Brutal Gym krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en
klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren
in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij
specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Brutal Gym app waardoor we je
beter kunnen helpen.

INFORMEREN

Brutal Gym verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen
informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over
jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over
gelijksoortige producten en diensten van Brutal Gym, zoals bijvoorbeeld een
bevestiging van trainingen en nieuwe lessen. Voor deze berichten kun je je te allen
tijde afmelden

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het
uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Brutal Gym te verbeteren.
Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of
marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of
je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet

RAPPORTAGE

Brutal Gym verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en
het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages
worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken
of eventuele campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op
geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen
informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde
groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail,
via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens
geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Brutal Gym later zien dat er al eerder
contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen.
Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en
betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.
Telefoongesprekken tussen leden en Brutal Gym kunnen worden opgeslagen om ze
te kunnen terugluisteren en voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt
opgenomen, hoor je eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Brutal Gym kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw
persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld
wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom
verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Brutal Gym zorgt voor passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder
andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige
andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen
wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor
toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en
wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle
medewerkers van Brutal Gym zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van
software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan
wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort
persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Brutal Gym hebt, dan bewaren wij
jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop
van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel
gewist.

MAKEN WIJ BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Brutal Gym maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na
screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een
overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van
persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn
betrokken zijn: (online) marketing, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit
van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt
gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en
marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer

VERSTREKKEN WIJ GEGEVENS AAN DERDEN?

Brutal Gym verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Brutal Gym
kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw
persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld
wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom
verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het
recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten
wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan
bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt
een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te
ontvangen

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn
en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in
de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je
succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens
onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen
in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de
juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking
onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist,
indien Brutal Gym de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog
nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de
verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen)
met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te
maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een
taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag mocht Brutal Gym die zijn toegekend en indien de verwerking
noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brutal
Gym of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.
Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden
verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de
profilering die betrekking heeft op direct marketing.

EEN KLACHT INDIENEN

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw
gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met
je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de
bevoegde autoriteit die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens.
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt.
Jouw verzoek indienen via de websiteof jouw verzoek per e-mail sturen naar
info@brutalgym.nl
Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”,
“rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, lidnummer en pasnummer.
Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Brutal Gym kun je
contact opnemen met info@brutalgym.nl

×
×

Cart